war warsztat
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Je 2DBSI1-elm przeprd
  Je 3TSET1-sam diagsam
Je 4TSHT1-sam orgnadz
Je 3TSET1-sam diagsam
2 8:55- 9:40 Je 4TSHT1-sam orgnadz
  Je 3TSET1-sam obsłpoj
Je 2BBSI1-mec podwnadw
Je 3TSET1-sam elwyppoj
3 9:50-10:35 Je 3TSET1-sam obsłpoj
  Je 3TSET1-sam obsłpoj
Je 2BBSI1-mec silniki
Je 3TSET1-sam obsłpoj
4 10:50-11:35 Je 3TSET1-sam obsłpoj
  Je 3TSET1-sam orgnadz
  Je 3TSET1-sam elwyppoj
5 11:45-12:30 Md 2DBSI1-elm elekiele
Je 3BBSI1-mec silniki
  Je 3TSET1-sam obsłpoj
Md 2BBSI1-lak techlak
6 12:40-13:25 Je 3BBSI1-mec silniki
Je 3TSET1-sam diagsam
Md 2DBSI1-2/2 technap
  Md 2BBSI1-lak techlak
7 13:35-14:20 Je 4TSHT1-sam orgnadz
Je 4TSHT1-sam orgnadz
Je 2BBSI1-mec silniki
Je 2BBSI1-mec przeprd
Md 2BBSI1-lak techlak
8 14:30-15:15 Md 3BBSI1-elm podelele
Md 3TSET1-sam diageluk
Je 2BBSI1-mec silniki
Je 2BBSI1-mec podwnadw
Md 3TSET1-sam diageluk
9 15:20-16:05 Md 3BBSI1-elm technap
       
10 16:10-16:55 Md 3BBSI1-lak techlak
Md 3BBSI1-lak techlak
     
Obowiązuje od: 26 lutego 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum