3TSET1 3 TSE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 elekiele-ele Sz 016 matem AO 212 diagsam-sam Je war matem AO 212 diagsam-sam Je war
2 8:55- 9:40 masziurz-ele Ka 010 ros-ele KN 215
orgsam-sam Nk 119
instel-ele Ka 010
obsłpoj-sam Je war
geogr Wo 006 montin-ele 010
elwyppoj-sam Je war
3 9:50-10:35 montmasz-ele Ka 010
obsłpoj-sam Je war
obsłel-ele Ka 010
ang-sam Ra 118
instel-ele Ka 010
obsłpoj-sam Je war
geogr Wo 006 montin-ele 010
obsłpoj-sam Je war
4 10:50-11:35 montmasz-ele Ka 010
obsłpoj-sam Je war
masziurz-ele Ka 010
podwnadw-sam IP 016
ang-ele Ra 118
orgnadz-sam Je war
instel-ele Ka 010
ros-sam KN 215
ang-ele Ra 118
elwyppoj-sam Je war
5 11:45-12:30 masziurz-ele Ka 010
ang-sam Ra 118
j.pol Bt 208 hisspo Km 204 obsłel-ele Ka 010
obsłpoj-sam Je war
wf-ele Lc s4
wf-sam Ju s3
6 12:40-13:25 masziurz-ele Ka 010
ang-sam Ra 118
dzłgospe-ele 223
diagsam-sam Je war
godzwych Ra 118 wf-ele Lc s3
wf-sam Ju s1
j.pol Bt 208
7 13:35-14:20 rel Ch 008 instel-ele Ka 010
diageluk-sam Md 206
matem AO 212 wf-ele Lc @
wf-sam Ju s2
rel Ch 008
8 14:30-15:15   ang-ele Ra 118
diageluk-sam Md war
j.pol Bt 208   diageluk-sam Md war
Obowiązuje od: 26 lutego 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum