1CBSI1 1 C
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45   pkm-mec IP 016 Rysunektechniczny-mec IP 016
elekiele-el Du 220
hist Km 204  
2 8:55- 9:40   geogr Wo 006 biol GA 222 chem HK 119  
3 9:50-10:35   inform-gr1 Sr 005
inform-gr2 Pr 213
matem Du 119 godzwych an 204  
4 10:50-11:35   j.pol Le 021 elekiele-gr1 Md 016
Wychowaniedożyciawrodzinie-gr2 KE 119
niem-gr1 Gr 107
niem-gr2 JW 016
 
5 11:45-12:30   wychfiz-gr1 an s4
wychfiz-gr2 SE @
edb ek 006 matem Du 222  
6 12:40-13:25   bhp IP 016 rel Ch 008 fiz AO 212  
7 13:35-14:20   Budowapojazdówsamochodowych-mec Je war
skraw-op IP 016
techlak-lak HK 215
j.pol Le 016 wychfiz-gr1 an @
wychfiz-gr2 SE @
 
8 14:30-15:15   pkm-mec IP 016 elekiele-el Du 019
podelele-op Ka 010
wychfiz-gr1 an @
wychfiz-gr2 SE s2
 
9 15:25-16:10     elekiele-el Du 019    
Obowiązuje od: 8 października 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-10-15
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum