3TGT1 3 TG
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 techtow Bo 111 j.pol Gi 205 procgastr-gr1 Bo 111
procgastr-gr2 MK 114
geogr HK 111 procgastr-gr2 MK 114
2 8:55- 9:40 j.pol Gi 206 j.pol Gi 205 procgastr-gr1 Bo 110
procgastr-gr2 MK 114
dzłgastr Tk 220 procgastr-gr2 MK 114
3 9:50-10:35 wf an s3 geogr HK 116 planżyw Mi 111 godzwych 223 procgastr-gr2 MK 114
4 10:50-11:35 wf an s4 ang-ang dk 006
3TG-TLj.n_pp_P-nie #3TG-TLj.n_pp 107
rel Ch 008 ang-ang dk 116
3TG-TLj.n_pp_P-nie #3TG-TLj.n_pp 107
planżyw Mi 111
5 11:45-12:30 orggastr Bo 021 ang-ang dk 111
3TG-TLj.n_pr_P-nie #3TG-TLj.n_pr 107
usłgastr Mi 111 matem Ci 212 ang-ang dk 210
3TG-TLj.n_pr_P-nie #3TG-TLj.n_pr 107
6 12:40-13:25 procgastr-gr1 Bo 114 zasadyżyw MK 111 ang-ang dk 206
3TG-TLj.n_pp_P-nie #3TG-TLj.n_pp 107
ros KN 215 obsł Mi 111
7 13:35-14:20 procgastr-gr1 Bo 114 usłgastr Mi 111 anggas LK 119 hisspo WK 204 wf an s2
8 14:30-15:15 procgastr-gr1 Bo 114 matem Ci 212 rel Ch 008   techtow Bo 111
Obowiązuje od: 26 lutego 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum