2TET1 2 TE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 masziurz Du 021 montin-gr1 Ka 010
montin-gr2 008
j.pol Le 222 wf ŁM s3 montmasz-gr1 Ka 010
montin-gr2 019
2 8:55- 9:40 elekiele Sz 019 ang-gr1 LK 118
pomel-gr2 Ka 010
j.pol Le 208 wf ŁM s1 j.pol Le 208
3 9:50-10:35 elekiele Sz 019 ang-gr1 LK 212
ang-gr2 dk 019
matem Ci 212 matem Ci 212 wf ŁM s4
4 10:50-11:35 rel Li 008 geogr HK 116 geogr HK 019 godzwych HK 111 pomel-gr1 Sz 021
montmasz-gr2 010
5 11:45-12:30 matem Ci 212 instel 019 montin-gr1 Ka 010
ang-gr2 dk 212
rel Li 118 pomel-gr1 Sz 021
montmasz-gr2 010
6 12:40-13:25 matem Ci 212 instel 019 hist WK 204 masziurz Du 010 pomel-gr1 Sz 021
montmasz-gr2 010
7 13:35-14:20 montmasz-gr1 Ka 010 ros-gr1 KN 215
montmasz-gr2 006
montmasz-gr1 Ka 010
ros-gr2 KN 215
masziurz Du 010 instel 010
8 14:30-15:15   montmasz-gr1 Ka 010 pomel-gr2 Ka 010 pomel-gr2 Ka 010 instel 010
Obowiązuje od: 26 lutego 2018
Drukuj plan
wygenerowano 2018-03-01
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum