Liceum Policyjne CKZiU
im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

policja Środa Wielkopolska Logo LO Policyjne policja Środa Wilkp - inicjatywy

Finał Konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie

Już po raz piąty Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa z siedzibą w Poznaniu oraz Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu zorganizowały Wojewódzki Konkurs Wiedzy o Bezpieczeństwie pt. „Bezpieczeństwo wokół mnie. Do finału konkursu zakwalifikowali się kadeci z klasy 3 LOP Nikola Szerszeń, Norbert Łuczak oraz Alan Wiśniewski. W części teoretycznej uczniowie musieli wykazać się wiedzą z przedmiotów edukacja dla bezpieczeństwa i wiedza o społeczeństwie w zakresie rozszerzonym, znajomością ustaw: o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej, Służbie Celnej, Strażach Gminnych, środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej oraz Prawa o Ruchu Drogowym i znajomością Kodeksu Pracy. W części praktycznej każdy uczestnik musiał wykazać się umiejętnościami z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Choć nie udało nam się znaleźć w pierwszej trójce, jednak godnie reprezentowaliśmy naszą szkołę w konkursie. Z konkursu wróciliśmy nagrodzeni książkami i voucherami oraz bogatsi w nowe doświadczenia.

Duże zdjęcie

/R. Mikołajczak/