Liceum Policyjne CKZiU
im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

policja Środa Wielkopolska Logo LO Policyjne policja Środa Wilkp - inicjatywy

III miejsce dla kadetów z CKZiU

Dnia 23 marca br. w Jarocinie odbyła się II edycja w Wielkopolsce Konkursu Pierwszej Pomocy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „I Ty możesz zostać ratownikiem”. Celem konkursu było zainicjowanie wśród młodzieży szerszego poznania zagadnień z zakresu udzielania pierwszej pomocy, propagowania pozytywnych reakcji świadka zdarzenia oraz zainteresowanie zawodem ratownika medycznego. W skład drużyny wchodziły trzy osoby, z których jedna pełniła rolę lidera. CKZiU reprezentowała drużyna w składzie Norbert Łuczak, Alan Wiśniewski i lider – Patryk Mendyka. Konkurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej lider drużyny rozwiązywał test jednokrotnego wyboru. Test obejmował pierwszą pomoc w zakresie zagadnień z rozpoznania zagrożenia, prawidłowego sposobu udzielenia pierwszej pomocy, wykorzystania dostępnego sprzętu, umiejętności zaangażowania innych świadków zdarzenia. W części praktycznej uczestnicy musieli wykazać się szeroką znajomością wiedzy w praktyce z zakresu m.in. zasad postępowania na miejscu zdarzenia, postępowanie z poszkodowanym z zaburzeniami w oddychaniu, z podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób dorosłych i u dzieci, postępowanie w przypadku zadławienia dziecka i dorosłego, z zastosowania folii życia czy zasad użycia defibrylatora AED. Drużyna kadetów z CKZiU zajęła wysokie III miejsce.

Serdecznie gratulujemy!!!

Konkurs organizowany był przez Wyższą Szkołą Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej, pod Patronatem Konsultanta Krajowego ds. Medycyny Ratunkowej prof. dr hab. J. R. Ładny.

Duże zdjęcie

/R. Mikołajczak, M. Kawicka/