Liceum Policyjne CKZiU
im. H. Cegielskiego w Środzie Wlkp.

policja Środa Wielkopolska Logo LO Policyjne policja Środa Wilkp - inicjatywy

Ślubowanie na kadeta szkoły policyjnej

75 rocznica rozstrzelania Obywateli Ziemi Średzkiej przez niemieckiego okupanta obchodzona była jak zawsze 17 września.
Uroczystości z tej okazji rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem w Kijewie. Pamięć o ofiarach uczczono przemarszem przez miasto ulicami Niedziałkowskiego, Dąbrowskiego, Inwalidów Wojennych, Czerwonego Krzyża i Wałową do Starego Rynku. Tam - przy gmachu Sądu, złożone zostały kwiaty przed tablicą upamiętniającą pomordowanie średzian. Kwiaty składano także pod pomnikami na łąkach kijewskich oraz przy cukrowni. Organizatorem Uroczystości było Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Środzie Wlkp. a uczestniczyły w niej władze miasta i instytucji, delegacje gości, poczty sztandarowe, średzkiej orkiestry dętej OSP oraz kompania kadetów klas liceum policyjnego.

Tradycyjnie, tego dnia uczniowie pierwszej klasy policyjnej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. składali uroczyste ślubowanie. Co roku 17 września Komendant Powiatowy Policji w Środzie Wlkp. - insp. W tym roku w ślubowaniu kadetów uczestniczył I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji kom. Przemysław Dymarski. Młodzi ludzie przyrzekają honorowo postępować, przestrzegać zasad etyki zawodowej policjanta oraz zachowywać się zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Ta przysięga ma swoją symboliczną wymowę. Łączy tragiczne wydarzenia z przeszłości naszego miasta oraz pokolenie młodych ludzi, dla których słowa „Zginęli abyœmy byli wolni” oznaczają służbę w imię wartości patriotycznych.

/Źródło: sierż. sztab. Edyta Kwietniewska /