CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Pola Nadziei Fundusze Unijne HDK Kropelka Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

WSB

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] szablewski (6 kB)


Harmonogram „starego” egzaminu zawodowego – czerwiec 2017r.

Etap pisemny

12 czerwca 2017r., godz. 12.00, sala 110

Etap praktyczny

13 czerwca 2017r., godz. 9.00, sala 201
(technik informatyk, technik ekonomista)

Na egzamin uczeń wchodzi na podstawie dowodu osobistego lub ważnej legitymacji szkolnej.

Każdy zdający powinien posiadać długopis z czarnym tuszem.


Uczniowie zgłaszają się na egzamin najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu


HARMONOGRAM EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

w sesji czerwiec – lipiec 2017
Na egzamin uczeń wchodzi na podstawie dowodu osobistego lub ważnej legitymacji szkolnej.

Każdy zdający powinien posiadać długopis z czarnym tuszem.

Imienny harmonogram egzaminów pisemnych i praktycznych znajduje się w gablocie przy sekretariacie.

Uczniowie zgłaszają się na egzamin najpóźniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu