CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w ¦rodzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci s± naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein


PROJEKTY UNIJNE

Powiatowy Urząd Pracy uczył się we Włoszech.

Powiatowy Urząd Pracy wraz z partnerami brał udział w projekcie sfinansowanym ze Środków Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci pt.: „Transfer wiedzy i doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego”. Liderem projektu był Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp., partnerem zagranicznym była Fundacja CESIE w Palermo. Partnerami krajowymi było: Starostwo Powiatowe w Środzie Wlkp., Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp., Kujawsko - Pomorska Fundacja Gospodarcza PRO EUROPA z Torunia, Starostwo Powiatowe w Koninie oraz Urząd Pracy z Konina.
Projekt trwał od 1 września 2013 do 31 lipca 2014 roku. Obejmował wyjazdy 2 grup po 12 osób do Włoch oraz seminarium po zakończeniu cyklu wymian i inne działania organizacyjne. Wymiana trwała 2 tygodnie dla każdej grupy. Budżet projektu: 56 160 EURO.
Projekt miał na celu podwyższenie poziomu i jakości kształcenia ustawicznego osób dorosłych poprzez wprowadzenie rozwiązań i narzędzi wypracowanych w instytucjach, z którymi uczestnicy spotkali się podczas wymiany doświadczeń. Ulepszanie systemu kształcenia ustawicznego było głównym celem wszystkich partnerów projektu.
Cele szczegółowe: wymiana doświadczeń w zakresie kształcenia ustawicznego, poradnictwa zawodowego, metod szkolenia i kształcenia zawodowego, funkcjonowania służb zatrudnienia, systemu edukacji, sposobów określania potrzeb szkoleniowych; podwyższenie umiejętności, kwalifikacji i poziomu jakości pracy uczestników projektu; zwiększenie motywacji i efektywności uczestników w działaniach na rzecz kształcenia ustawicznego.

  Uczestnikami „wymiany doświadczeń” czyli Beneficjentami projektu byli:
 • pracownicy PUP w Środzie Wielkopolskiej (10 osób),
 • Starosta Średzki oraz Wicestarosta Średzki,
 • pracownicy PUP w Koninie (8 osób),
 • Starosta Koniński oraz Wicestarosta Koniński,
 • przedstawiciele Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego (2 os.)
 • pracownicy Fundacji Gospodarczej Pro Europa, prowadzącej usługi poradnictwa i doradztwa zawodowego (2 osoby).
  Uczestnicy odwiedzili :
 1. CESIE-Europejskie Centrum Badań i Inicjatyw
 2. Stowarzyszenie Moltivolti
 3. Multikulturowe przedszkole – Giardino di Madre Terea
 4. A.N.A.P.I.A – Stowarzyszenia na rzecz kształcenia zawodowego
 5. Kooperatywa „ALI” w Baida
 6. Stowarzyszenie MEDIAZIONI
 7. Stowarzyszenie „Apriti cuore”
 8. Kooperatywa NOE
 9. Spółdzielnia C.E.L.I – Santa Ninfa
 10. ENGIM SICILIA Formazione Orientamento Cooperazione – Cefalù
 11. Urząd Pracy w Cefalù
 12. CERISDI – Monte Pellegrino

Uczestnicy mieli niepowtarzalną okazję zapoznać się z systemem pracy we Włoszech i funkcjonowania systemu oświaty, jak również wielu organizacji i instytucji. Ponadto, posiedli wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie kształcenia ustawicznego, wymienili doświadczenia, dotyczące uczenia się nowych metod szkolenia. Dzięki motywacji i zaangażowania uczestników i organizacji przyjmującej, projekt wzmocnił wieloletnie partnerstwa i współpracę pomiędzy organizacjami włoskimi i polskimi.

  Doświadczenia zdobyte podczas wymiany to m.in.:
 • teoretyczne i praktyczne poznanie metod kształcenia i szkolenia wypracowanych we Włoszech
 • zwiększenie efektywności programów realizowanych przez Urząd oraz efektywność wydatkowania środków
 • zdobycie wiedzy z zakresu funkcjonowania włoskich służb zatrudnienia
 • poznanie włoskiego systemu edukacji, a zwłaszcza szkolnictwa zawodowego.

Szczegółowy opis Projektu tutaj