CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein


Aktualności
Kurs Spawacza
Galeria zdjęć z Kursu baristy
Carving dla uczniów
Informacja o rekrutacji do projektu

Tu możesz pobrać REGULAMIN PROJEKTU
Tu możesz pobrać HARMONOGRAMY ZAJĘĆ, WARSZTATÓW, KURSÓW i SZKOLEŃ DLA UCZNIÓW ORAZ NAUCZYCIELI Zastrzega się możliwość zmian terminów zajęć , spowodowanych organizacją pracy szkoły. O wszystkich zmianach poinformują prowadzący zajęcia.

Projekt "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej".

Projekt "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego".

Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych i umiejętności praktycznych zwiększających szanse 140 uczniów i uczennic ZSZ na lokalnym i regionalnym rynku pracy .

Cele szczegółowe to przede wszystkim podniesienie jakości kształcenia w ZSZ poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji przez 11nauczycieli przedmiotów zawodowych; rozszerzenie oferty edukacyjnej ZSZ w zakresie kursów zawodowych i zajęć pozalekcyjnych.

Kursy, szkolenia i zajęcia, które będą prowadzone w ramach zadań projektu:

 • Kurs obsługi programu do kosztorysowania Norma PRO
 • Kurs obsługi programu Autocad - Autodesk Design do rysunku technicznego budowlanego
 • Kurs obsługi programu graficznego do rysunku technicznego w branży mechanicznej SolidWorks
 • Kurs obsługi profesjonalnych programów graficznych
 • Kurs baristy
 • Kurs barmana
 • Kurs specjalisty carvingu
 • Kurs spawacza
 • Zajęcia z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energiiw budownictwie i energetyce
 • Kurs dla administratorów nieruchomości
 • Kurs organizacji i techniki pracy w nowoczesnej agencji nieruchomości
 • Kurs Skuteczny handlowiec
 • Szkolenie dotyczące równości płci, radzenia sobie z problemami dyskryminacji, wykluczenia , szykan i uprzedzeń
 • Zajęcia rozszerzające z matematyki dla uczniów planujących kontynuowanie nauki na wyższych studiach
 • Warsztaty z przedsiębiorczości, aktywnego poruszania się po rynku i samozatrudnienia
 • Konsultacje indywidualne i warsztaty z doradztwa zawodowego

W projekcie będzie uczestniczyło 140 uczniów z klas o profilach zawodowych - hotelarskim, gastronomicznym, informatycznym, mechanicznym, budowlanym, ekonomicznym, elektrycznym - techników i klas zawodowych. Wartość projektu: 368 595,00 PLN, w tym: wkład własny w kwocie 55 289,25 PLN, rozliczany w ramach kosztów pośrednich szkoły oraz dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie: 313 305,75 PLN. Projekt będzie realizowany w okresie od 1 września 2011 roku do 31 lipca 2013 roku.

/E. Barczyńska /

Aktualności

Trwają przygotowania do opracowania szczegółowych terminów zajęć pozalekcyjnych, które będą realizowane w tym roku szkolnym - 2012/2013. Rozpoczną się one w ostatnim tygodniu września br. i dbywać się będą wg Harmonogramów. Wszystkie te informacje zostaną przekazane uczestnikom najpóżniej do 21 września br.

/E. Barczyńska/

Kurs Spawacza

Wręczenie Książeczek Spawacza i Świadectw z Egzaminu Spawacza otrzymanych w ramach projektu "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" POKL. 09.02.00-30-65/11, w dniu 04.09.2012r.
W maju i czerwcu trwał kurs na zdobycie kwalifikacji SPAWACZA. Po zdaniu egzaminu - w lipcu br, 10.IX uczestnicy odebrali swoje Książeczki Spawacza oraz Świadectwa.

/E. Barczyńska/

Galeria zdjęć z Kursu baristy

Galeria zdjęć z Kursu baristy przeprowadzonego w pracowni szkolnej 18.06. - 29.06.2012

/E. Barczyńska/

Carving dla uczniów

W ramach projektu "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp.", realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach z Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - w dniach 10 i 11 marca br., w pracowni gastronomicznej naszej szkoły, uczniowie przystąpili do szkolenia z zakresu carvingu. W szkoleniu dekorowania potraw oraz stołów fantazyjnie rzeźbionymi owocami i warzywami wzięło udział 30 uczniów z klas II i III - kierunków technikum gastronomicznego i hotelarskiego. Umiejętności zdobyte przez uczestników z zakresu tworzenia dekoracji z warzyw i owoców zostały potwierdzone Certyfikatem. Warsztaty poprowadził Mistrz Polski w carvingu p. Paweł Sztenderski oraz Wicemistrz Polski p. Grzegorz Gniech. Wraz z Certyfikatem młodzież otrzymała zestaw materiałów dydaktycznych - obszernie ilustrowany skrypt zawierający podstawowe zagadnienia teoretyczne z dużą ilością przykładów a także dodatkowy zbiór ćwiczeń praktycznych. Młodzież, bardzo zadowolona ze szkolenia a przede wszystkim wykonanych przez siebie rzeźb, chętnie pozowała do pamiątkowych zdjęć. Pracownia gastronomiczna, została wyposażona w dwa duże profesjonalne zestawy noży do carvingu oraz dziesięć mniejszych zestawów. Będą one służyły nauczycielom i uczniom w zajęciach doskonalących oraz utrwalających nabyte umiejętności - po zakończeniu projektu zostaną wykorzystane do prowadzenia ćwiczeń i doskonalenia umiejętności praktycznych. W ten sposób, przeszkoleni uczniowie staną się atrakcyjnymi kandydatami w placówkach gastronomicznych i hotelarskich.

Paweł Sztenderski zaprasza

/E. Barczyńska/

Informacja o rekrutacji do projektu

Uwaga! Uwaga! Uwaga!

Informujemy, że od 01 września br. realizowany będzie projekt "Wiedza i umiejętności drogą do atrakcyjnej pracy - kursy i zajęcia pozalekcyjne dla uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej" POKL. 09.02.00-30-65/11 Współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS. Projekt realizowany będzie przez rok szkolny 2011/12 oraz 2012/13.
Ogłaszamy więc Rekrutację do projektu, w którym będziecie mogli uczestniczyć w kursach i zajęciach pozaszkolnych z zakresu zawodowych programów komputerowych do kosztorysowania , do rysunku technicznego budowlanego, do rysunku technicznego w branży mechanicznej, profesjonalnych programów graficznych orazw kursie spawacza.
Będą też zajęcia pozalekcyjne z zakresu zastosowania odnawialnych źródeł energi w budownictwie i energetyce, dodatkowych kwalifikacji barmana, baristy i carvingu, kursie "Skutecznego handlowca", "Agenta nieruchomości". A także w dodatkowych zajęciach z przedsiębiorczości i dordztwa zawodowego. Także zainteresowani, którzy planują dalszą naukę na wyższej uczelni, będą mogli uczestniczyć w zajęciach z rozszerzonej matematyki.
Jest w czym wybierać!
Wszyscy zainteresowani mogą uzyskć szczegółowe informacje w Biurze Projektu - w Bibliotece.
Tam też otrzymacie komplet dokumentów aplikacyjnych, które należy oddać do 15 września.
Nie zwlekajcie! Wiedza i umiejętności to droga do atrakcyjnej pracy!

/E. Barczyńska/