CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein


Projekt "Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces -
zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów
Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej,
w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości"

15 czerwca 2011r. uroczyście zakończyły się zajęcia pozalekcyjne w ramach projektu. Uczestnicy otrzymali Certyfikaty wręczone przez kierownika Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Średzkiego p.Iwonę Rutkowską Krause oraz p.Ewę Barczyńską - koordynatora merytorycznego projektu. Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w realizację tego trwającego 2 lata przedsięwzięcia.(6/3/2009)

 1. Projekt "Bądź przedsiębiorczy - osiągniesz sukces - zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wielkopolskiej, w ramach Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości" otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, prorytet IX. "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", działanie 9.2 "Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego". Projekt realizowany w partnestwie zawartym między Powiatem Średzkim a Cechem Rzemiosł Różnych w Środzie Wlkp. oraz Radiem Merkury w Poznaniu.
 2. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów ZSZ poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu przedsiębiorczości. Młodzież ZSZ, biorąca udział w projekcie, uczestniczyć będzie w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu przedsiębiorczości.
 3. Zakres zajęć prowadzonych w modułach, poszerzających zakres programowy przedmiotów ekonomicznych:
  • "Kim będę - poznawanie siebie w aspekcie wyboru zawodu i planowania kariery" - zajęcia warsztatowe z technik autoprezentacji, umiejętności podejmowania decyzji, preferencji zawodowych, portfolio;
  • "Rynek pracy i ja" - zajęcia w oparciu o program Ekonomia;
  • "Zarządzanie firmą" - zajęcia prowadzone w oparciu o komputerową symulację procesów gospodarczych;
  • "Moje przedsiębiorstwo - symulacja firmy "Szkolne Radio Hipek" - przygotuje uczniów do samozatrudnienia i prowadzenia działalności gospodarczej.
 4. Wizyty studyjne w firmach zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Różnych oraz warsztaty dziennikarskie i wizyty w siedzibie Radia Merkury.
 5. W projekcie będzie uczestniczyło 56 uczniów z klas: Technikum Organizacji Usług Gastronomicznych, Technikum Ekonomicznego,, Technikum Handlowego, Technikum Elektrycznego oraz Technikum Informatycznego.

Łączna wartość projektu wynosi 196.319,00 zł, natomiast dofinansowanie z EFS w wysokości 85% - 166.871,15 zł.

Projekt będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2009 roku do 30 lipca 2011 roku.
Strona szkolnego radia

/E. Barczyńska /