CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

EinsteinKLUB SZKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO - listopad 2017


KLUB SZKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO - maj 2017


KLUB SZKÓŁ HIPOLITA CEGIELSKIEGO - listopad 2016

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2017 r. uczniowie klasy 1THG: Kinga Komisarek, Filip Walczak i Dawid Radziejewski udali się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 31 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Po powitaniu przez dyrekcję szkoły i lidera klubu pana Marka Nowaka zaproszonych gości, nastąpiło podsumowanie działalności szkół w roku szkolnym 2016/2017, odwołując się do wydarzeń oraz osiągnięć poszczególnych placówek. Poruszono również kwestie dotyczące zmian jakie dokonały się w szkołach noszących imię Hipolita Cegielskiego w minionym okresie.

W dalszej części spotkania omówiono propozycje działań na rok 2017/2018: działania sportowe, kulturalne i konkurs wiedzy o Patronie, który odbędzie się w połowie marca 2018 r. w Złotowie.

Następnie głos zabrał przedstawiciel Towarzystwa Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny, który gorąco zachęcał do współpracy wszystkie szkoły, w związku z przypadającą w 2018 r. 150 rocznicą śmierci Patrona.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego uczniowie złożyli wiązanki kwiatów oraz Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria

/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego i Konkurs Wiedzy o Patronie

Po raz pierwszy w historii istnienia i działalności Klubu Szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego, spotkanie przedstawicieli wszystkich placówek odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie, która 27.05.2017 r. obchodziła Święto Uczelni. Jest to jedyna szkoła wyższa w Polsce nosząca imię wybitnego organicznika XIX - wiecznego.

Przedstawiciele Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego oraz nauczyciele i uczniowie reprezentujący szkoły im. Hipolita Cegielskiego, zostali gorąco przyjęci przez Prorektora ds. Nauki i Rozwoju prof. dr hab. Jerzego Siepaka. Uczestnicy spotkania zwiedzili uczelnię i zaznajomieni zostali z funkcjonowaniem PWSZ w Gnieźnie. Dopingowali również zawodników biorących udział w IX Biegu im. Hipolita Cegielskiego.

W trakcie spotkania odbył się również konkurs wiedzy o życiu i działalności Hipolita Cegielskiego „Koleżanko, kolego, co wiesz o życiu Hipolita Cegielskiego”. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klas pierwszych: Monika Kniat (1TLE), Magdalena Kobusińska (1LOP) i Weronika Serafiniak (1LOP).

Galeria/A. Kamińska/

Klub Szkół Hipolita Cegielskiego

Dnia 30 listopada 2016 r. uczennice klasy 4TEG: Katarzyna Droździńska, Judyta Litkowska i Weronika Morszner udały się wraz z opiekunem Agatą Kamińską, na coroczne spotkanie Klubu Szkół Hipolita Cegielskiego, przypadające w rocznicę śmierci Patrona. Było to już 30 spotkanie (pierwsze odbyło się w 1986 r.), na które zaprosiła uczestników społeczność szkolna Zespołu Szkół Komunikacji w Poznaniu.

Spotkanie rozpoczął organizator Marek Nowak oraz dyrektor Zespołu Szkół Komunikacji Ryszard Pyssa. Przypomnieli oni historię i płaszczyzny współdziałania szkół noszących imię Hipolita Cegielskiego oraz zestawienie ilości zorganizowanych konkursów i zawodów w poszczególnych placówkach. Zestawienie objęło również informacje dotyczące dat nadania imienia Hipolita Cegielskiego poszczególnym szkołom. Hipolit ze Środy przyjął zaszczytne imię 27.10.1983 roku, jako czwarta szkoła w Polsce.

W dalszej części spotkania gorąco przyjęto w poczet Klubu Szkół H. Cegielskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego ze Złotowa, które jako niedawno powstała placówka, z połączenia czterech wcześniej działających szkół w powiecie złotowskim, przyjęło imię Cegielskiego 1 września 2016 r.

Dalsza część spotkania poświęcona była prezentacji nowego wydania książki Z. Grota „Hipolit Cegielski”. Zmiany dokonane w pracy biograficznej omówił członek zarządu Towarzystwa im. Hipolita Cegielskiego pan Dominik Górny.

Uczestnicy spotkania wysłuchali także informacji dotyczących projektu „Rys historyczny”. Projekt zakłada przygotowanie albumu komiksowego „Hipolit”, w którym każdej szkole noszącej imię Hipolita będzie poświęcona jedna strona. Poza tym album będzie zawierał najważniejsze informacje dotyczące życia i działalności Hipolita Cegielskiego. Prezentację poprowadził redaktor naczelny „ Rysu Historycznego” Marcin Derbis.

Następnie ustalono harmonogram współpracy członków Klubu na kolejne miesiące roku szkolnego 2016/2017; m.in. konkurs wiedzy o życiu i działalności Patrona po raz pierwszy odbędzie się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Gnieźnie.

Ostatnimi punktami naszego pobytu w Poznaniu była ul. Podgórna, gdzie pod pomnikiem Hipolita Cegielskiego złożone zostały wiązanki kwiatów i Cmentarz Zasłużonych Wielkopolan, gdzie pod obeliskiem Patrona zapłonęły znicze.

Galeria/A. Kamińska/