CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Erasmus+ Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein


WYKŁAD MARKA REZLERA I JAROSŁAWA ŁUCZAKA „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE I KOMPANIA ŚREDZKA. BARWA I BROŃ W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”
WYKŁAD HANNY SĘK „ W NAZWACH ULIC HISTORIA ZAKLĘTA…… WIELKOPOLSCY SPOŁECZNICY”
Dzień Chłopaka w 2 TL
EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W CKZiU
WYKŁAD PREZES BOŻENNY URBAŃSKIEJ „ Moje miasto. Fakty i historia nieznana”.
OBCHODY ROCZNICY WYDARZEŃ 17.09.1939 R.
WYKŁAD MARKA REZLERA O DRODZE POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI
ZOSTAŃ HONOROWYM KRWIODAWCĄ
Salon Maturzystów 2018WYKŁAD MARKA REZLERA I JAROSŁAWA ŁUCZAKA „POWSTANIE WIELKOPOLSKIE I KOMPANIA ŚREDZKA. BARWA I BROŃ W POWSTANIU WIELKOPOLSKIM”

10 października br. uczestniczyliśmy w ostatnim już wykładzie historycznym, zorganizowanym przez Impresariat Artystyczny art be or not to be. Prelegenci w ciekawy sposób zaznajomili zebranych słuchaczy z okolicznościami wybuchu Powstania Wielkopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń średzkich. Dr Marek Rezler podkreślił m. inn. rolę księdza Mieczysława Meissnera i rodziny Milewskich w organizacji powstania w naszym mieście. Natomiast mgr Jarosław Łuczak zaprezentował słuchaczom barwę i broń powstańczą. Niespełna dwugodzinny wykład, przybliżył szczególnie młodym słuchaczom, dzieje naszego miasta w okresie kształtowania się niepodległego państwa polskiego oraz wkład mieszkańców Środy w wydarzenia powstańcze w stolicy Wielkopolski.

/A. Kamińska/

WYKŁAD HANNY SĘK „ W NAZWACH ULIC HISTORIA ZAKLĘTA…… WIELKOPOLSCY SPOŁECZNICY”

Kolejny wykład w ramach projektu „ Murale polskiej niepodległości” już za nami. Tym razem, 4 października br. przeniosła nas w świat historii, wiceprezes Średzkiego Towarzystwa Kulturalnego i dawna wicedyrektor „Hipolita” Hanna Sęk. Uczestnicy spotkania przenieśli się w czasy XIX- wiecznej Środy i Wielkopolski, zaznajamiając się z życiem i działalnością organiczników, którzy są patronami ulic w naszym mieście. Prelegentka w pasjonujący sposób, zaprezentowała dzieje Dezyderego Chłapowskiego, Karola Marcinkowskiego, Emilii Szczanieckiej, Maksymiliana Jackowskiego, Ewarysta Estkowskiego i Augustyna Szamarzewskiego

/A. Kamińska/

Dzień Chłopaka w 2 TL

Dziewczyny z klasy TL postanowiły uczcić święto kolegów z klasy i z okazji “Dnia Chłopaka” wybrać się całą klasą na pizzę. Integrowanie się klasy to nie jedyny z celów wspólnego wypadu. Podczas spotkania uczniowie wraz z wychowawcą omawiali plany wspólnej wycieczki, która zaplanowana została na wiosnę 2019 roku.

/J. Pohl/

EUROPEJSKI DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH W CKZiU

Dnia 26 września 2018r. nauczyciele języków obcych z CKZiU zorganizowali obchody EUROPEJSKIEGO DNIA JĘZYKÓW OBCYCH w naszej szkole.
Z tej okazji uczniowie klas pierwszych mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę dotyczącą Niemiec, Rosji, Anglii i Francji rozwiązując quiz, a także posłuchać muzyki podczas dużej przerwy w wykonaniu wokalistów z tych państw.
Klasy starsze natomiast czytały literaturę w oryginale (w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim) oraz słuchały audiobooków w danym języku.
Na kolejnych zajęciach wykonane zostały projekty związane z przeczytanymi utworami. Klasa 3TI i 3 TLE zagłębiły się w utwory Szekspira czytając i słuchając fragmentów biografii tego pisarza, następnie wykonali projekty dlaczego warto czytać i dlaczego warto czytać w oryginale. Niektórzy natomiast wybrali przygotowanie projektu okładki wybranego przez siebie utworu Szekspira („Makbeta”, „Hamleta” czy „Romeo i Julię”). Natomiast kl. 4 TG zapoznała się z twórczością Lwa Tołstoja oraz jednym z jego największych utworów „Anną Kareniną”. Uczennice wykonały plakat przedstawiający bohaterów tej znanej na całym świecie powieści rosyjskiego pisarza. Uczniowie kl. 4 TI czytali „Forresta Gumpa”.

Taki dzień to szansa poszerzenia wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie, a także promowanie różnorodności kulturowej. EDJ zachęca młodych i starszych do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy jak również stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

/L. Kasprzak, K.Napierała/

WYKŁAD PREZES BOŻENNY URBAŃSKIEJ „ Moje miasto. Fakty i historia nieznana”.

W miniony czwartek tj. 27 września 2018 r. odbył się wykład Bożenny Urbańskiej dotyczący historii Środy, w którym uczestniczyli uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami historii. Spotkanie przygotowane zostało przez średzki Impresariat ART be, w ramach projektu „ Murale polskiej niepodległości”.
Licznie przybyli słuchacze, zostali zapoznani przez prezes Bożennę Urbańską z początkami Środy. W ujęciu chronologicznym ukazała ona, jak miasto zmieniało się począwszy od wieków średnich, przez czasy nowożytne, aż po współczesność. Wiele uwagi autorka wykładu poświęciła kwestii lokacji miasta w XIV wieku, wskazując jaki wpływ wydarzenie to, wywarło na dalsze losy Środy. Kolejnym punktem rozważań były sejmiki ziemskie, które odbywały się od 1496 r. w Kolegiacie, dla województw poznańskiego i kaliskiego, przyczyniając się do intensywnego rozwoju naszego miasta.
Uczestnicy spotkania dowiedzieli się również, że pierwszym kościołem w Środzie, był kościół pod wezwaniem św. Idziego, natomiast w okresie największego rozkwitu miasta było ich sześć. Kres świetności Środy przyniosły natomiast najazdy szwedzkie w 1655 i 1703 r., które doprowadziły do ogromnych zniszczeń. Ze 161 domów, po potopie szwedzkim zostało tylko 51.
Odwołując się do historii XIX i XX wieku, Bożenna Urbańska przedstawiła mieszkańców miasta według wyznania; obok dominujących w Środzie katolików mieszkali protestanci, Żydzi, prawosławni i grekokatolicy. Zapoznała także słuchaczy z danymi statystycznymi dotyczącymi liczby domów od roku 1600 (161 domów), aż po rok 1939 (699 domów). Przybyli na wykład goście mogli obejrzeć film, który przedstawił dzieje Środy i zmiany jakie w niej zachodziły na przestrzeni wieków.
Na zakończenie spotkania można było wykazać się wiedzą o naszym mieście. Zadaniem dla zebranych było usytuowanie: Budziaków, Wielandowa, Kipy, Abisynii 1 i 2, Korboli i wielu innych. Spotkanie uzmysłowiło młodym ludziom, jak wiele ciekawych rzeczy, mogą jeszcze dowiedzieć się na temat miasta, w którym żyją, a wykład okazał się świetną lekcją historii regionalnej.

/A. Kamińska/

OBCHODY ROCZNICY WYDARZEŃ 17.09.1939 R.

17 września 1939 r. na tzw. łąkach kijewskich pod Środą rozstrzelano 21 mieszkańców naszego miasta i innych miejscowości Wielkopolski.
Dla upamiętnienia tych wydarzeń 17 września 2018 r. zorganizowana została przez Średzkie Bractwo Kurkowe uroczystość , w której licznie wzięli udział również uczniowie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wlkp. wraz z nauczycielami.
Obchody 79 rocznicy rozstrzelania Obywateli Ziemi Średzkiej przez niemieckiego okupanta rozpoczęły się o godzinie 19.00 złożeniem kwiatów pod pomnikiem w Kijewie i przy Cukrowni, po czym nastąpił przemarsz wszystkich uczestników na Stary Rynek, gdzie odczytany został przez prowadzącego uroczystości Zbigniewa Strugarka Apel Poległych, po czym zostały złożone przez delegacje wiązanki kwiatów pod tablicą straceń przy gmachu Sądu.
Wydarzeniem wieńczącym uroczystości było ślubowanie uczniów klasy pierwszej uczęszczających na zajęcia z zakresu wiedzy policyjnej.
Uczestnictwo młodzieży i pocztu sztandarowego naszej szkoły w tych uroczystościach, było wyrazem hołdu oddanego zamordowanym Polakom i dobrą lekcją historii odwołującą się do okresu II wojny światowej.

/A. Kamińska/

WYKŁAD MARKA REZLERA O DRODZE POLAKÓW DO NIEPODLEGŁOŚCI

13 września 2018 r. młodzież naszej szkoły wraz z dyrekcją i nauczycielami historii, wzięła udział w pasjonującym wykładzie dr Marka Rezlera „ Polska niepodległość. Wysiłek narodu czy…. szczęśliwy przypadek?”.
Spotkanie z historykiem odbyło się w Restauracji Wiedeńska a zorganizowane zostało przez Impresariat Artystyczny art be or not to be, w ramach projektu sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ Niepodległa”.
Uczestnicy wykładu zostali zapoznani zarówno z okolicznościami odzyskania niepodległości, jak też z drogą, która do tego wydarzenia doprowadziła. Wiele uwagi Marek Rezler poświęcił różnicom w podejściu do kwestii niepodległości w poszczególnych zaborach, ukazując konspirację i spiski w zaborze rosyjskim, pracę organiczną w zaborze pruskim i lojalizm konserwatystów galicyjskich. Uświadomił słuchaczom, jakim ciężarem dla odradzającej się Polski była spuścizna pozaborowa. Snując rozważania o niepodległym państwie polskim nie zapomniał o jego bohaterach dzięki, którym wolność stała się faktem. J. Piłsudski, R. Dmowski, W. Witos, I. J. Paderewski, I. Daszyński….. Co ważne, Marek Rezler historię ojczystą ukazał młodym ludziom na tle wydarzeń europejskich i światowych, podkreślając, że każdy naród ma prawo do tożsamości i własnego bytu państwowego. Wykład , w którym uczestniczyli uczniowie Hipolita to wspaniała lekcja patriotyzmu i szacunku wobec innych.
Swoje rozważania historyk zawarł w publikacji „ Polska niepodległość 1918”. Wydawnictwo Poznańskie. Poznań 2018. Zapraszamy do lektury.

/A. Kamińska/

ZOSTAŃ HONOROWYM KRWIODAWCĄ

PODZIEL SIĘ SOBĄ 26 września 2018 (środa) w godzinach 8:30 - 13:00 - ZOSTAŃ HONOROWYM KRWIODAWCĄ

W środę 26 września dzięki pomocy p. Bogusławy Deiksler Prezes średzkiego PCK do naszej szkoły ponownie zawita Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Poznania. Tego dnia każdy pełnoletni uczeń będzie mógł podzielić się sobą i podarować potrzebującym najcenniejszy dar życia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY <3

Wszystkich chętnych pełnoletnich uczniów prosimy o kontakt.

Informacje o tym jak zostać krwiodawcą znajdziecie na stronie RCKiK w Poznaniu:

https://www.rckik.poznan.pl/zostan-dawca

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

https://www.rckik.poznan.pl/mity-i-pytania

/S.Kawicki / E.Kubiak/

Salon Maturzystów 2018

Tegoroczni maturzyści 10 września br. wzięli udział w Salonie Maturzystów 2018 organizowanym przez Perspektywy. Uczestniczyli w spotkaniach, na których wysłuchali ekspertów okręgowych komisji egzaminacyjnych na temat Matury 2019. Ponadto zapoznali się z ofertą szkół wyższych i zasadami rekrutacji. Maturzyści do końca września muszą złożyć deklaracje maturalne, dlatego poznanie wymagań rekrutacyjnych wyższych uczelni na pewno pomoże im w wyborze kierunku studiów.

/B. Kuropka/