CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Pola Nadziei Fundusze Unijne HDK Kropelka Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

WSB

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] szablewski (6 kB)

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26 poz. 232 z póĽn. zm.) oraz zarządzenie nr 110.1.1387.2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zobacz

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych tutaj

Podanie rekrutacyjne można pobrać tutaj

Oświadczenie pracodawcy dla kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej tutaj