CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

WSB

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] szablewski (6 kB)

Regulamin przyjęć kandydatów do klas pierwszych
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
w Środzie Wlkp. na rok szkolny 2016/2017

Zasady przyjęć do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa Zarządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 lutego 2004r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych przedszkoli i szkół oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. nr 26 poz. 232 z póĽn. zm.) oraz zarządzenie nr 110.1.1387.2012 Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjmowania do publicznych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

Wewnątrzszkolne zasady rekrutacji kandydatów do klas pierwszych szkół wchodzących w skład CKZiU są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej zobacz

Terminarz rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych tutaj

Podanie rekrutacyjne można pobrać tutaj

Oświadczenie pracodawcy dla kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej tutaj