CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein

TECHNIKUM DZIENNE

Oferujemy następujące kierunki kształcenia w technikum dziennym:

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE *NOWOŚĆ
TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
TECHNIK EKONOMISTA – z możliwością przysposobienia policyjnego
TECHNIK INFORMATYK
TECHNIK HOTELARSTWA
TECHNIK ELEKTRYK
TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH
TECHNIK LOGISTYK
TECHNIK SPEDYTOR
TECHNIK HANDLOWIECTECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Opis zawodu:

Technik robót wykończeniowych w budownictwie jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych tj. robót podłogowych, robót tynkarskich, robót malarskich i tapeciarskich; realizowania projektów wnętrz
 • organizowania i kontrolowania robót związanych z robotami wykończeniowymi (określania zakresu i rodzaju ww.robót ), oraz zagospodarowaniem terenu budowy
 • montażu, użytkowania i demontażu rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót wykończeniowych
 • koordynowania prac związanych z wykonywaniem budowlanych robót wykończeniowych; sporządzania zapotrzebowanie na materiały, narzędzia i sprzęt do wykonywania robót wykończeniowych
 • organizowania i kontrolowania robót wykończeniowych prowadzonych w obiektach budowlanych; oceniania jakości wykonania robót remontowych obiektów budowlanych
 • opracowywania harmonogramu prac budowlanych
 • sporządzania kosztorysów na roboty wykończeniowe w budownictwie
Dodatkowe umiejętności:

Po potwierdzeniu kwalifikacji BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie po potwierdzeniu kwalifikacji BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych oraz uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego. Posiadając wykształcenie średnie i świadectwo dojrzałości (matura) można rozpocząć studia wyższe prowadzące do licencjatu lub dyplomu magisterskiego na kierunkach politechnicznych: budownictwo, inżynieria środowiska, technologie ochrony środowiska

Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • zatrudnienie w przedsiębiorstwach prowadzących kompleksowe usługi budowlane, w małych i średnich przedsiębiorstwach prowadzących usługi remontowo-budowlane oraz w zakładach rzemieślniczych
 • zatrudnienie w biurach projektowych
 • firmy wykonywujące kosztorysy
 • organach administracji państwowej i samorządowej
 • zatrudnienie w firmach, wytwórniach i składach materiałów budowlanych
 • administracjach budynków i firmach zarządzających nieruchomościami
 • samodzielna działalność gospodarcza . W tym zawodzie wyróżnia się grupy stanowisk pracy związanych z:
  a) wykonawstwem robót wykończeniowych: podłogowych, tynkarskich, malarskich i tapeciarskich oraz okładzinowych
  b) organizowaniem robót wykończeniowych
  c) eksploatacją, utrzymaniem oraz zarządzaniem obiektami budowlanymi
Kwalifikacje dla zawodu:
 • BD.04. Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
 • BD.21. Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanychTECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Opis zawodu:

Absolwent szkoły będzie przygotowany do diagnozowania stanu technicznego pojazdów samochodowych, obsługiwania i naprawiania pojazdów samochodowych, organizowania i nadzorowania obsługi pojazdów samochodowych oraz kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kat. „B”.

Dodatkowe umiejętności:

 • operator wózków jezdniowych podnośnikowych (tzw. widlaki)
 • uprawnienia spawacza MIG/MAG
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • stacje obsługi pojazdów samochodowych i warsztaty naprawcze
 • salony sprzedaży pojazdów samochodowych
 • instytucje zajmujące się obrotem pojazdami samochodowymi i częściami zamiennymi do nich
 • instytucje zajmujące się ewidencją pojazdów samochodowych i ubezpieczeniami komunikacyjnymi
 • przedsiębiorstwa transportu samochodowego
 • firmy zajmujące się likwidacją pojazdów samochodowych
 • stacje kontroli pojazdów (po uzyskaniu uprawnień diagnosty )
Kwalifikacje dla zawodu:
 • MG.12. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa elektrycznych i elektronicznych układów pojazdów samochodowych albo
 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych albo
 • MG.23. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów motocyklowych
 • MG.43. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowychTECHNIK EKONOMISTA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRZYSPOSOBIENIA POLICYJNEGO

Każdy ekonomista to niezły finansista.

Opis zawodu:

Technik ekonomista organizuje pracę biura firmy, oblicza wskaźniki niezbędne do określenia sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy, analizuje koszty i przychody oraz określa propozycje ich poprawy, analizuje rolę i pozycję konkretnej firmy na rynku, samodzielnie wykonuje lub organizuje zadania w zakresie: zaopatrzenia, magazynowania materiałów i gotowych produktów, transportu i przede wszystkim sprzedaży towarów i usług, dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa.

W zakresie przysposobienia policyjnego będą realizowane zajęcia z zakresu ogólnych wiadomości o policji, elementów wyszkolenia specjalistycznego, technik policyjnych i technik samoobrony. Ponadto szkoła zapewnia udział w zajęciach pomagających w przygotowaniu do testów psychologiczno - sprawnościowych oraz warsztatach w Kiekrzu organizowanych przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu (podpisane porozumienie)

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs obsługi kasy fiskalnej
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • banki
 • instytucje ubezpieczeniowe
 • biura rachunkowe
 • izby celne
 • własna działalność
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji
 • AU.36. Prowadzenie rachunkowościTECHNIK INFORMATYK

Technik Informatyk to osoba, która naprawi problem, o którym nie wiedziałeś, w sposób którego nie rozumiesz.

Opis zawodu:

Technik informatyk to osoba, która w codziennej pracy zajmuje się doborem, instalacją i prawidłowym konfigurowaniem sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. Ponadto nadzoruje prawidłowe działanie sprzętu i oprogramowania – dokonuje okresowych przeglądów, dba o odpowiednią konserwację urządzeń, a w sytuacji awarii zajmuje się ich naprawą. Diagnozuje i eliminuje uszkodzenia powstające także w urządzeniach peryferyjnych, tj. drukarkach, skanerach itp., oraz w urządzeniach sieciowych, np. serwerach, routerach itp.

Dodatkowe umiejętności:

 • projektowanie grafiki wektorowej i rastrowej – kurs Corela lub Photoshopa
 • zaawansowana obsługa pakietu biurowego Microsoft Office – kurs komputerowe prawo jazdy ECDL
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • we wszystkich instytucjach, w których pracuje się przy komputerze oraz wykorzystuje się lokalne sieci informatyczne lub bazy danych (np. w bankach, różnego typu urzędach, szpitalach)
 • w większych firmach gdzie tworzone są działy obsługi informatycznej
 • technicy informatycy podejmują także pracę jako serwisanci lub sprzedawcy w firmach sprzedających sprzęt komputerowy i oprogramowanie
 • sklepy komputerowe
 • własna działalność
Kwalifikacje dla zawodu:
 • EE.8. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.9. Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danychTECHNIK HOTELARSTWA

Jeśli lubisz ludzi, nie chcesz się nudzić i ciekawa praca Ci się marzy – dołącz do hotelarzy.

Opis zawodu:

Hotelarstwo jest wyjątkową branżą z pięknymi tradycjami, w której staramy się tworzyć dla gości ,,dom poza domem’’, poznajemy nowych ludzi, ciągle coś się dzieje.

Praca ma charakter indywidualny i wiąże się z bardzo intensywnym kontaktem z ludźmi.

Do podstawowych zadań zawodowych wykonywanych przez technika hotelarstwa należą wszystkie czynności związane z fachową i kompleksową obsługą gościa hotelowego (recepcja, służba piętrowa, gastronomia), ponadto zbieranie danych, gromadzenie informacji, kreowanie rozwoju i planowanie różnego rodzaju usług hotelarskich.

Dodatkowe umiejętności:

 • Kurs barmański
 • Kurs baristyczny
 • Kurs kelnerski
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • recepcja hoteli, moteli, pensjonatów, domów wycieczkowych, agroturystyka
 • gastronomia hotelowa
 • recepcja SPA
 • recepcja Centrum Konferencyjnego w hotelach biznesowych
 • organizacje i stowarzyszenia związane z działalnością
Kwalifikacje dla zawodu:
 • TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji
 • TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskieTECHNIK ELEKTRYK

Technik Elektryk – to zawód dla osób lubiących kreatywność i napięcie.

Opis zawodu:

Technik elektryk zajmuje się projektowaniem instalacji i sieci elektrycznych, montażem instalacji elektrycznych zgodnie z dokumentacją techniczną; instalowaniem i uruchamianiem maszyn i urządzeń elektrycznych, wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych; wykonywaniem przeglądów technicznych, konserwacją oraz naprawą linii napowietrznych i kablowych; przeprowadzaniem konserwacji oraz napraw układów automatyki; wykonywaniem pomiarów, prób po montażu i naprawie instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych oraz dokonywaniem oceny ich stanu technicznego.

Dodatkowe umiejętności:

 • uprawnienia eksploatacyjne do 1kV
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • duże firmy przemysłowe np. Homag, Volkswagen
 • firmy prywatne
 • założenie własnej działalności
 • hurtownie elektryczne
 • oddziały energetyczne – Pogotowie energetyczne
Kwalifikacje dla zawodu:
 • EE.5. Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych
 • EE.26. Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznychTECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GARSTRONOMICZNYCH

To zawód dla ludzi lubiących przygodę kulinarną.

Opis zawodu:

Technik żywienia i usług gastronomicznych stworzony jest dla pasjonatów sztuki kulinarnej, myślących o zdrowym odżywianiu i zdrowym stylu życia. Zawód ten kształtuje umiejętności związane z oceną jakości żywności oraz jej przechowywania, sporządzania potraw i napojów, planowania i oceny żywności. Pozwala nabyć umiejętności sporządzania potraw i napojów zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, estetycznego ich podania i prawidłowej obsługi gościa. Pozwala kreować w uczniu nowoczesne metody zarządzania i finansowania działalności gospodarczej, fachową i kompleksową obsługę gościa oraz organizację przyjęcia.

Dodatkowe umiejętności:

 • szkolenie z carvingu
 • szkolenie baristyczne
 • kurs barmański
 • kurs kelnerski
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • zakłady żywienia zbiorowego (restauracje, kawiarnie, bary)
 • instytucje zajmujące się obrotem żywnością np. firmy cateringowe
 • placówki prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, pensjonaty, domy wczasowe itp.)
 • organizacje ochrony konsumenta, instytucje zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu
 • absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych, hotelarskich, agroturystycznych itp.
Kwalifikacje dla zawodu:
 • TG.7. Sporządzanie potraw i napojów
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznychTECHNIK LOGISTYK

Logistykiem zostać, to fajna rzecz, bo zawód przyszłości będziesz mieć.

Opis zawodu:

Logistyk to osoba, która: planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta, wykorzystuje informacje płynące z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany towarowej, dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta oraz optymalizuje koszty, analizuje stan zakupów i nimi zarządza, obsługuje zamówienia i organizuje transport.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs operatora wózka widłowego
 • obsługa programu "emapa" wykorzystywanego do wytaczania tras i obliczania kosztów transportu
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • przedsiębiorstwa transportowe/spedycyjne/kurierskie
 • przedsiębiorstwa produkcyjne
 • centra logistyczne/przedsiębiorstwa magazynowe
 • porty lotnicze
 • porty morskie
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.22. Obsługa magazynów
 • AU.32. Organizacja transportuTECHNIK SPEDYTOR

Spedytor, to zawód odpowiedzialny, ale za to opłacalny. W dzisiejszych czasach spedycja, to niezła inwestycja.

Opis zawodu:

Spedytor to osoba, która organizuje przewóz towarów w kraju i za granicą, negocjuje cenę za usługę oraz ją rozlicza, ubezpiecza towar, opracowuje instrukcje wysyłkowe i materiały informacyjne dla klientów, zawiera umowy z klientami krajowymi i zagranicznymi biorącymi udział w usłudze przemieszczania ładunku, sporządza i kompletuje dokumenty przewozowe, organizuje załadunek i wyładunek towarów, nadzoruje i monitoruje cały proces przewozowy i operacje przeładunkowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs operatora wózka widłowego
 • obsługa programu "emapa" służącego do wytaczania tras i obliczania kosztów
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • firmy transportowe/kurierskie
 • firmy spedycyjne
 • firmy logistyczne
 • firmy obsługujące transport kolejowy i lotniczy
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentówTECHNIK HANDLOWIEC

Technik handlowiec to poważna sprawa, dla niego sprzedaż to już nie zabawa.

Opis zawodu:

Technik handlowiec to osoba, która: sprzedaje towary, organizuje zaopatrzenie i przyjmuje dostawy towarów, sprawdza towary pod względem ilościowym i jakościowym, uiszcza należności za dostarczone produkty, przygotowuje produkty do sprzedaży i ich wyeksponowania, informuje nabywcę o walorach sprzedawanych produktów, pomaga nabywcy przy wyborze produktu, sprawnie realizuje zamówienia składane przez nabywców, dba o czystość i estetykę miejsca sprzedaży, załatwia reklamacje zakupionych towarów, przyjmuje i rejestruje zamówienia na towary w hurtowniach, przygotowuje ofertę sprzedaży, określa potrzeby rynku, informuje o warunkach sprzedaży, zawiera transakcje sprzedaży, przestrzega warunków sanitarnych sprzedaży, wyszukuje dostawców towarów, oraz odbiorców towarów, kontaktuje się z partnerami handlowymi, prowadzi z nimi negocjacje, przygotowuje i zawiera umowy handlowe, stosuje różne formy i techniki sprzedaży.

Dodatkowe umiejętności:

 • kurs obsługi kasy fiskalnej
 • obsługa terminali płatniczych
Gdzie znajdziesz zatrudnienie:
 • specjalista/referent/asystent/ ds. obsługi klienta
 • specjalista/referent/asystent ds. sprzedaży
 • specjalista/referent/asystent ds. zaopatrzenia
 • kierownik działu handlowego
Kwalifikacje dla zawodu:
 • AU.20. Prowadzenie sprzedaży
 • AU.25. Prowadzenie działalności handlowej