CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
w Środzie Wielkopolskiej

godło Dzieci są naszym najcenniejszym darem, a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły. Einstein godło
BIP Fundusze Unijne Szkolne Koło LOP LO Policyjne Radio HIPEK

LO dla dorosłych

Informacje

NASI PRACODAWCY       

Praktyki

SZKOŁY PARTNERSKIE       

Wyższa Szkoła Bankowa
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa

NASI PARTNERZY

[Rozmiar: 4519 bajtów]
[Rozmiar: 14037 bajtów] [Rozmiar: 1873 bajtów] [Rozmiar: 6707 bajtów] decora (2 kB)
Dzieci są naszym najcenniejszym darem,a Szkoła jest dla Nich, a nie One dla Szkoły

Einstein

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowychZgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Środzie Wielkopolskiej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, ul. Paderewskiego 27, kod pocztowy 63-000 Środa Wlkp., adres e-mail: sekretariat@zszsroda.pl, tel. 61 285 38 64 / 612222444

2. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie obowiązujących przepisów prawa wyłącznie w zakresie uprawnień w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. . Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest art. 36.ustawy z dnia 14 grudnia 2016 - prawo oświatowe.

3. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w szkole, adres e-mail: iod@powiatsredzki.pl

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres ................... /do czasu

4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

5. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane/NIE DOTYCZY