ZMIANA ADRESU WWW SZKOŁY


Wszelkie aktualne informacje będą dostępne pod tym adresem


http://www.ckziusroda.edu.pl